top of page
Modern Architecture

ondernemingsrecht

Accord-advocaten zullen een uitgebreide illustratie geven van de toepasselijke wettelijke bepalingen van met name Dubai, en de Verenigde Arabische Emiraten als geheel, die de oprichting en oprichting van lokale en buitenlandse bedrijven regelen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, securitisatiekwesties, bankzaken, commerciële overeenkomsten, handelspraktijken en bedrijfsreorganisaties. Klanten krijgen een duidelijke, beknopte uitleg over de noodzakelijke procedures en vereisten van commerciële en zakelijke transacties. Een klant moet er zeker van zijn dat zijn vermogen wordt beschermd. Daarom belooft Accord haar klanten goed op de hoogte te houden van de wet van de Verenigde Arabische Emiraten met betrekking tot zakelijke transacties van een klant.

Diensten

“de klant naar succes navigeren”

bottom of page